Samfälligheten  har två brunnar på områdets gemensamma mark och som är till för alla boende.

Vanligtvis gör årsvis en s.k. mikrobiologisk kontroll med 3 olika värden.

Åren 2014 och 2015 gjordes en utökad kontroll med ett större antal mätvärden.

Klicka på siffrorna i tabellen nedan för att ta del av själva dokumentet. (Fungerar ej i mobiltelefoner). 


Ytterligare information hittar du på livsmedelsverkets hemsida på följande länkar:  

Råd om enskild dricksvatten....(Se sid 6)   resp När du måste koka....2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Provdat


10 jun

 16 sept

22 juli

15 aug

31 maj

21 aug

23 majNorra

Mikro

210

över 3000

över 3000

1500

970

N.A.

över 3000

1800

brunnen

E.Coli

0

5

0

0

0

N.A.

0

0


Koliforma

0

23

43

0

0

N.A.

100

0

Södra

Mikro

10

280

N.A.

310

60

N.A.

20

2700

brunnen

E.Coli

0

0

N.A.

0

0

N.A.

0

0


Koliforma

0

4

N.A.

1

0

N.A.

16

3