Jenny, skog och mark

Skanssundets

samfällighetsförening

Jenny Josefsson handhar allt som berör vår gemensamma mark vilket också innebär ansvar för skogsfrågorna.


Jenny Josefsson

Mark och skog


Emma Weilenmann

Sekreterare


Frank Larsen

Ordförande, vägansvar


Åke Halvdanson

Vatten och avlopp


Peter Argården

Vägbommar


Hasse Fondelius

Kassör


Hillevi Furukrona

Renhållning