Hillevi, renhållning

Skanssundets

samfällighetsförening

Hillevi Furukrona har ansvaret för renhållningen inom vårt område och sköter även kontakterna med SRV.

Jenny Josefsson

Mark och skog


Emma Weilenmann

Sekreterare


Frank Larsen

Ordförande, vägansvar


Åke Halvdanson

Vatten och avlopp


Peter Argården

Vägbommar


Hasse Fondelius

Kassör


Hillevi Furukrona

Renhållning