Åke, vatten och avloppsfrågor

Skanssundets

samfällighetsförening

Åke Halvdanson håller i frågorna som berör framtida etablering av kommunalt vatten och avlopp inom vårt område.


Jenny Josefsson

Mark och skog


Emma Weilenmann

Sekreterare


Frank Larsen

Ordförande, vägansvar


Åke Halvdanson

Vatten och avlopp


Peter Argården

Vägbommar


Hasse Fondelius

Kassör


Hillevi Furukrona

Renhållning