Styrelsen

Skanssundets

samfällighetsförening

Här är styrelsen för 2020.

Vid kontakter via E-mail använd samf.skanssundet@gmail.com

Jenny Josefsson

Mark och skog


Emma Weilenmann

Sekreterare


Frank Larsen

Ordförande, vägansvar


Åke Halvdanson

Vatten och avlopp


Peter Argården

Vägbommar


Hasse Fondelius

Kassör


Hillevi Furukrona

Renhållning