Aktuellt inom föreningen


2021-06-01

Styrelsen har varit i kontakt med Telia onsdagen den 25 maj, gällande de telefonstolpar som står på vårt område och som inte längre används! 

Vi hade naturligtvis inte räknat med att Telia skulle vara så snabba men nu är dom på plats och ska ta ned de gamla stolparna. 

 

Så vi skulle vilja att Ni tittar runt Er fastighet och ser till att Ni inte har något som står i vägen vid stolparna, så att entreprenören kan jobba fritt med sitt uppdrag.


2021-03-15

Styrelsen har beslutat att på försök fortsätta med en städdag utan närvarokontroll och därmed utan avgift för icke närvarande. Dels för att vi av smittskäl inte bör samlas, dels för att det kan ha varit så att avgiften har gett anledning till att tro att man kan köpa sig fri, och inte behöver vara med och se till att vårt område är fint och trevligt. Föreningens verksamhet har på senaste tiden allt mer präglats av frivilliga ideella insatser. Många har under trivsamma former röjt sly, fällt granbarksborrade träd, forslat timmer, plogat och lagat vägar. Detta har minskat föreningens kostnader för entreprenörer med långt över 100 000 kr. Denna anda gör att styrelsen kan hoppas och tro på stort deltagande i kommande vårstädning utan närvarokontroll. 

   

Lördagen den 10 april kommer det att röjas sly på området från bom 4 (sista bommen mot färjan) och ned mot badet. Det behövs hjälp med att släpa ris och samla i högar. Samling vid bom 4 kl. 10.00  

   

Lördagen den 17 april kl. 10.00 är det normal städdag och då förväntas det stor uppslutning av medlemmarna.  

  • Vårens städdag är frivillig  
  • Ingen samling med upprop/avprickning och allmän information kommer att ske varken vid starten eller avslutningen.  
  • Sly som är röjt och grenar från trädfällningen, ska hämtas upp och forslas till elden vid parkeringen  
  • Eldningen kommer att skötas av ett på förhand utvalt gäng, med så mycket maskinellt stöd som möjligt  
  • För de som inte vill eller kan närvara, men ändå vill bidra, kan ni när som helst före städdagen dra fram det som ni vill ha uppeldat till närmsta väg och lägga det i högar  
  • Om det finns viktig information från styrelsen till er medlemmar kommer den att skickas ut till er före städdagen  
     


Tidigare meddelanden.....