Skanssundets

samfällighetsförening

Aktuellt inom föreningen 2020-04-16


Viktig info inför städdagen den 18:e april pga coronaviruset

 • Tänk på att hålla nödvändigt avstånd till varandra
 • Städdagen är frivillig
 • Ingen avgift kommer att debiteras om man inte kan delta
 • Ingen samling kommer att ske före eller efter städdagen

 

Följande gäller för att hålla nödvändig social distans:

 • Ris, grenar etc. samlas vid vägkanterna. 
 • Endast en släpkärra kommer att köra runt och ta upp rishögarna. 
 • All lastning och lossning kommer att ske maskinellt både vid vägarna och vid brasan.
 • Inga övriga 4-hjulingar/släpkärror eller bilar kommer att behövas.

 

Övrig allmän information

Fiber och telefoni

Telia kommer att koppla ner kopparnätet som hanterar telefoni och internet (adsl) i vårt område under 2021.

 

Men en bra nyhet är att Botkyrka Stadsnät  sedan flera år tillbaks har haft tomrör och brunnar i vår förening.

Dock har de inte tidigare haft möjlighet att koppla ihop detta med stadsnätet förrän nu.

Botkyrka Stadsnät planerar att dra in fiber i rören till Skanssundet under sommaren 2020.

Detta innebär att vi kommer att få möjlighet att ansluta oss till Botkyrka Stadsnäts öppna fibernät till hösten 2020.

Vi återkommer så snart vi har ny information.

 

Kommunalt vatten och avlopp

Som alla vet förlorade Länsstyrelsen och därmed vi också i Mark- och miljödomstolen. Domstolen upphävde Länsstyrelsens beslut att Botkyrka kommun skulle vara tvungna att ansluta oss till kommunalt vatten och avlopp.

Länsstyrelsen har överklagat beslutet till Mark- och miljööverdomstolen, och begärt prövningstillstånd. Prövningstillstånd krävs för att ärendet skall tas upp i hösta instans. Styrelsen har beslutat att inte anlita jurister denna gång.

 


2020-04-04


CORONAINFO INFÖR STÄDDAGEN

Med anledning av den rådande  coranvirussituationen, har styrelsen beslutat att genomföra följande förändringar av årets städdag den 18:e april. Allt med tanke om allas hälsa.

 • Årets städdag är frivillig
 • Ingen avgift utgår vid frånvaro
 • Ingen samling med upprop/avprickning och allmän information kommer att ske varken vid starten eller avslutningen. Ingen förtäring kommer heller att finnas, allt med syfte att minska kontakterna.
 • Vi röjer som vanligt småträd, sly och ris och drar fram detta till vägarna.
 • Detta hämtas upp och forslas till elden vid parkeringen
 • Eldningen kommer att skötas av ett i förhand utvalt gäng, med så mycket maskinellt stöd som möjligt
 • För de som inte vill eller kan närvara men ändå vill bidra, kan ni när som helst före städdagen dra fram det som ni vill ha uppeldat till närmsta väg och lägga det i högar
 • Om det finns viktig information från styrelsen till er medlemmar kommer den att skickas ut till er före städdagen
 • Ny information om coronaläget kan komma att ändra detta beslut. I så fall kommer ny uppdaterad info

 

Tidigare meddelanden.....