Aktuellt

Skanssundets

samfällighetsförening

Aktuellt inom föreningen 2020-08-23


Lördagen den 26 september kommer det att röjas sly på området vid den norra pumpen och ned mot badet. 

Det behövs hjälp med att släpa ris och samla i högar. 

  

Lördagen den 3 oktober kommer det att fällas träd i området. 

Även då behövs hjälp med att släpa ris och samla i högar. Samling vid norra brunnen kl 10.00 

  

Lördagen den 10 oktober kl 10.00 är det normal städdag och då förväntas det stor uppslutning av medlemmarna. 

  • Årets städdag är frivillig 
  • Ingen samling med upprop/avprickning och allmän information kommer att ske varken vid starten eller avslutningen.  
  • Sly som är röjt och grenar från trädfällningen, ska hämtas upp och forslas till elden vid parkeringen 
  • Eldningen kommer att skötas av ett i förhand utvalt gäng, med så mycket maskinellt stöd som möjligt 
  • För de som inte vill eller kan närvara men ändå vill bidra, kan ni när som helst före städdagen dra fram det som ni vill ha uppeldat till närmsta väg och lägga det i högar 

Om det finns viktig information från styrelsen till er medlemmar kommer den att skickas ut till er före städdagen 


 

Tidigare meddelanden.....