Skanssundets

samfällighetsförening

Samfälligheten  har två brunnar på områdets gemensamma mark och som är till för alla boende.

Vanligtvis gör årsvis en s.k. mikrobiologisk kontroll med 3 olika värden.

År 2015 gjordes en utökad kontroll med ett större antal mätvärden.

Du kan klicka i tabellen nedan för att se hela resultaten2014

2015

2016

2017

2018

Norra brunnen
Mikro

210

över 3000

över 3000

1500

970


E.Coli

0

5

0

0

0


Koliforma

0

23

43

0

0

Södra brunnen
Mikro

10

280

N.A.

310

60


E.Coli

0

0

N.A.

0

0


Koliforma

0

4

N.A.

1

0