Bastun

Skanssundets

samfällighetsförening

Bastun nere vid badstranden


Kontaktperson för bastun är Ulf Schlyter, E6.


32 intressenter finns f.n. bland de boende.